Trang chủ Bản tin Naptha, Kerosen(VIP)

Các nguyên nhân giá tăng sẽ hạn chế đối với thị trường naphtha châu Á

Các nguyên nhân giá tăng sẽ hạn chế đối với thị trường naphtha châu Á

Thị trường naphtha của châu Á có thể sẽ nhìn thấy các yếu tố tăng giá hạn chế - ít nhất là trong nửa đầu năm 2017 – do nguồn cung xuất khẩu bên kia đại dương tăng lên cũng như việc sử dụng ngày càng nhiều nguyên liệu đầu vào LPG. Các nguyên tắc cơ bản suy yếu của thị trường có thể duy trì cho đến ...