Trang chủ Bản tin XKN nhựa VN(VIP)

Bản tin xuất nhập nhựa tháng 01/2017

Bản tin xuất nhập nhựa tháng 01/2017

 LLDPE (LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE) hàng mới 100% loại đóng bao 25kg/bao hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh. Trong tháng 11 được nhập về từ Saudi Arabia, Korea (Republic),Taiwan,Qatar,Taiwan,United Arab Emirates,Thailand khoảng 153.373 tấn với mức giá trung bình từ 1080usd/tấn đến 1500 USD/tấn CIF HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) .Trong ...

Bản tin xuất nhập nhựa tháng 12/2016

Bản tin xuất nhập nhựa tháng 12/2016

LLDPE (LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE) hàng mới 100% loại đóng bao 25kg/bao hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh. Trong tháng 11 được nhập về từ Saudi Arabia, Korea (Republic),Taiwan,Qatar,Taiwan,United Arab Emirates,Thailand khoảng 153.373 tấn với mức giá trung bình từ 1080usd/tấn đến 1500 USD/tấn CIF HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) .Trong ...

Bản tin xuất nhập nhựa tháng 11

Bản tin xuất nhập nhựa tháng 11

  LLDPE (LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE) hàng mới 100% loại đóng bao 25kg/bao hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh. Trong tháng 11 được nhập về từ Saudi Arabia, Korea (Republic),Taiwan,Qatar,Taiwan,United Arab Emirates,Thailand khoảng 153.373 tấn với mức giá trung bình từ 1080usd/tấn đến 1500 USD/tấn CIF HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ...