Trang chủ Chào giá nhựa VN(VIP)

Giá nhựa Singapore tuần 08/2017

Giá nhựa Singapore tuần 08/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Singapore theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Chưa cung cấp nội dung( hợp tác)

Chưa cung cấp nội dung( hợp tác)

 Bảng giá chào hạt nhựa trong tuầnBảng giá chào hạt nhựa trong tuầnBảng giá chào hạt nhựa trong tuần Bảng giá chào hạt nhựa trong tuầnBảng giá chào hạt nhựa trong tuầnBảng giá chào hạt nhựa trong tuầnBảng giá chào hạt nhựa trong tuần Bảng giá chào hạt nhựa trong tuầnBảng giá chào hạt nhựa trong ...