Trang chủ Giá nhựa thế giới (VIP)

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 22/03/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 22/03/2017

Giá giao ngay hằng ngày (NDT) Mặt hàng 21/03 22/03 +/-% HDPE ...

Giá nhựa Mỹ tuần 11/2017

Giá nhựa Mỹ tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng cent/lbb. Giá Mỹ theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn.   # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Vương quốc Anh tuần 11/2017

Giá nhựa Vương quốc Anh tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng đồngBảng Anh mỗi tấn. Giá Vương quốc Anh theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ...

Giá nhựa Tây Ban Nha tuần 11/2017

Giá nhựa Tây Ban Nha tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Tây Ban Nha theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ...

Giá nhựa Italy tuần 11/2017

Giá nhựa Italy tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Italy theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Đức tuần 11/2017

Giá nhựa Đức tuần 11/2017

  Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Đức theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ...

Giá nhựa Pháp tuần 11/2017

Giá nhựa Pháp tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Pháp theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Hàn Quốc tuần 11/2017

Giá nhựa Hàn Quốc tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Hàn Quốc theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Nhật Bản tuần 11/2017

Giá nhựa Nhật Bản tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Nhật Bản theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Ấn Độ tuần 11/2017

Giá nhựa Ấn Độ tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng đồng rupi mỗi kilogram. Giá Ấn Độ theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Trung Quốc tuần 11/2017

Giá nhựa Trung Quốc tuần 11/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Trung Quốc theo cơ sở CFR (Giá + Cước vận chuyển) cảng Trung Quốc dựa trên hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ...

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 20/03/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 20/03/2017

  Giá giao ngay hàng ngày (NDT) Mặt hàng 17/03 20/03 +/-% PP ...

Giá nhựa thị trường Trung Quốc tuần 11/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc tuần 11/2017

Giá giao ngay tuần (NDT) Mặt hàng 13/03 17/03 +/-% Natural rubber ...

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày17/03/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày17/03/2017

  Giá giao ngay hằng ngày (NDT) Mặt hàng 16/03 17/03 +/-% Natural rubber ...

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 15/03/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 15/03/2017

Giá giao ngay hàng ngày (NDT) Mặt hàng 14/03 15/03 +/-% Natural rubber ...