Trang chủ Giá nhựa thế giới (VIP)

Giá LLD Roto thế giới tuần 16/2017

Giá LLD Roto thế giới tuần 16/2017

     Giá LLD Roto (USD/tấn)   Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 S Asia - Domestic EXW ...

Giá LLD Film thế giới tuần 16/2017

Giá LLD Film thế giới tuần 16/2017

   Giá LLD Film (USD/tấn) Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract Delivered ...

Giá LD Film thế giới tuần 16/2017

Giá LD Film thế giới tuần 16/2017

   Giá LD Film (USD/tấn)   Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract Delivered ...

Giá HD PE100 thế giới tuần 16/2017

Giá HD PE100 thế giới tuần 16/2017

     Giá HDPE 100 (USD/tấn)   Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 S Asia - Domestic EXW ...

Giá HD Injection thế giới tuần 16/2017

Giá HD Injection thế giới tuần 16/2017

  Giá HD Injection (USD/tấn) Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract Delivered ...

Giá HD Blow thế giới tuần 16/2017

Giá HD Blow thế giới tuần 16/2017

  Giá HD Blow (USD/tấn) Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract Delivered ...

Giá HD Film thế giới tuần 16/2017

Giá HD Film thế giới tuần 16/2017

  Giá HD Film (USD/tấn)   Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract ...

Giá PP Impact Copo thế giới tuần 16/2017

Giá PP Impact Copo thế giới tuần 16/2017

Giá  PP Impact Copo (USD/tấn) Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract ...

Giá PP Homo thế giới tuần 16/2017

Giá PP Homo thế giới tuần 16/2017

  Giá PP Homo (USD/tấn)   Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract Delivered ...

Giá PP Raffia thế giới tuần 16/2017

Giá PP Raffia thế giới tuần 16/2017

  Giá PP Raffia (USD/tấn) Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract Delivered ...

Giá PET Bottle thế giới tuần 16/2017

Giá PET Bottle thế giới tuần 16/2017

  Giá PET Bottle (USD/tấn) Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract ...

Giá PVC Suspension thế giới tuần 16/2017

Giá PVC Suspension thế giới tuần 16/2017

 GIá PVC Suspension (USD/tấn) Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 15 N America - Contract Delivered ...

Giá LLD Roto thế giới tuần 15/2017

Giá LLD Roto thế giới tuần 15/2017

  Khu vực Giá Thay đổi tuần Tuần 14 E Africa - CFR Mombasa ...

Giá LLD Film thế giới tuần 15/2017

Giá LLD Film thế giới tuần 15/2017

  Nguyên liệu thô Giá Thay đổi tuần Tuần 14 China - Domestic Dalian Commodity Exchange ...

Giá LD Film thế giới tuần 15/2017

Giá LD Film thế giới tuần 15/2017

Nguyên liệu thô Giá Thay đổi tuần Tuần 14 China - Domestic EXW S. China 1597 ...