Trang chủ Giá nhựa thế giới (VIP)

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 17/01/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 17/01/2017

                Giá giao ngay: Hàng ngày (NDT) Mặt hàng 16/01 17/01 +/- SBR 23371.43 24200.00 3.55% BR 22929.09 23410.91 ...

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 16/01/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 16/01/2017

                Giá giao ngay: hàng ngày (NDT) Mặt hàng 13/01 16/01 +/- Natural rubber 18960.00 20160.00 6.33% BR 22638.18 ...

Giá nhựa Mỹ tuần 02/2017

Giá nhựa Mỹ tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng cent/lbb. Giá Mỹ theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Vương quốc Anh tuần 02/2017

Giá nhựa Vương quốc Anh tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Bảng Anh mỗi tấn. Giá Vương quốc Anh theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ...

Giá nhựa Tây Ban Nha tuần 02/2017

Giá nhựa Tây Ban Nha tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Tây Ban Nha theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Italy tuần 02/2017

Giá nhựa Italy tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Italy theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Đức tuần 02/2017

Giá nhựa Đức tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Đức theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Pháp tuần 02/2017

Giá nhựa Pháp tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng đồng Euro mỗi tấn. Giá Pháp theo cơ sở FD (Giao hàng miễn phí) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Singapore tuần 02/2017

Giá nhựa Singapore tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Singapore theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Hàn Quốc tuần 02/2017

Giá nhựa Hàn Quốc tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Hàn Quốc theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Nhật Bản tuần 02/2017

Giá nhựa Nhật Bản tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Nhật Bản theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Ấn Độ tuần 02/2017

Giá nhựa Ấn Độ tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng đồng rupi mỗi kilogram. Giá Ấn Độ theo cơ sở FOB (Giao lên tàu) theo hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ±% ...

Giá nhựa Trung Quốc tuần 02/2017

Giá nhựa Trung Quốc tuần 02/2017

Giá được hiển thị bằng USD mỗi tấn. Giá Trung Quốc theo cơ sở CFR (Giá + Cước vận chuyển) cảng Trung Quốc dựa trên hợp đồng tháng ít nhất là 250 tấn. # Date HDPE ...

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 13/01/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 13/01/2017

   Giá giao ngay: hàng ngày (NDT) Mặt hàng 12/01 13/01 +/- SBR 22800.00 23371.43 2.51% BR 22274.55 22638.18 1.63% ...

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 12/01/2017

Giá nhựa thị trường Trung Quốc ngày 12/01/2017

 Giá giao ngay hàng ngày (NDT) Mặt hàng 11/1 12/1 +/- SBR ...