Trang chủ Thị Trường Nhựa thế giới

Tồn kho dầu thô Mỹ tăng 4,1 triệu thùng

EIA cho biết tồn kho dầu thô và dự trữ xăng tăng trong tuần trước. Mỹ vẫn tiếp tục duy trì nguồn cung dầu thô, gasoline và diesel ở mức cao kỷ lục. Dầu thô đầu vào của nhà máy lọc dầu ở mức cao hơn; xuất khẩu sản phẩm duy trì ở mức mạnh mẽ. Một điều có vẻ như mâu thuẫn với phần còn lại của báo cáo là kho dự trữ xăng của Mỹ về cơ bản đi ngang so với năm ngoái, cho thấy viễn cảnh cung thắt chặt lại vào mùa xuân.

Tồn kho dầu thô tăng 4,1 triệu thùng

Số liệu thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA trong tuần kết thúc 06/01 cho thấy mức tăng 4,1 triệu thùng trong các kho dự trữ dầu thô lên mức 483,1 triệu thùng ( "gần mức cao nhất của phạm vi trung bình," theo EIA). Sản xuất dầu thô trong nước ở mức 8,946 triệu thùng/ngày, tăng 176.000 thùng/ngày trong tuần, và thấp hơn 281.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu dầu thô tăng 1,9 triệu thùng/ngày lên mức 9,1 triệu thùng/ngày trong tuần. Trong bốn tuần qua, nhập khẩu dầu thô trung bình 8,2 triệu thùng/ngày, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào thời điểm này.

Nhập khẩu xăng giảm còn 683.000 thùng/ngày

Nhập khẩu xăng ở mức 683.000 thùng/ngày, giảm từ mức 722.000 thùng/ngày trong tuần trước đó; so với cùng kỳ năm ngoái con số này là 446.000 thùng/ngày. Nhập khẩu sản phẩm chưng cất là 103.000 thùng/ngày, giảm 99.000 thùng/ngày, con số năm ngoái là 154.000 thùng/ngày (thường là nhập khẩu sản phẩm Mỹ đến Bờ Đông Mỹ và xuất khẩu từ Bờ Vịnh Mỹ).

Tổng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bình quân trong bốn tuần qua là 19,5 triệu thùng/ngày, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng hàng tồn kho xăng (bao gồm blendstocks) đã tăng 5 triệu thùng, lên mức 240,5 triệu thùng ("cũng vượt quá mức cao nhất của phạm vi trung bình", theo EIA), nhưng gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu là 8,9 triệu thùng/ngày trong bốn tuần qua, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản phẩm chưng cất giảm tăng 8,4 triệu thùng

Tồn kho sản phẩm chưng cất ở 170 triệu thùng, cao hơn 8,4 triệu thùng so với tuần trước, và ít hơn 4,5 triệu thùng so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chưng cất trong bốn tuần qua là 3,6 triệu thùng/ngày, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tồn kho propane/propylen trong tuần là 79,7 triệu thùng (vẫn còn "trong nửa trên của phạm vi trung bình"), giảm 4,5 triệu thùng trong tuần, giảm 12,2 triệu thùng so với năm ngoái.

Tổng nguồn cung đầu vào của nhà máy lọc dầu Mỹ trung bình là 17,1 triệu thùng/ngày, tăng 418.000 thùng/ngày so với tuần trước đó. Nguyên liệu dầu thô đầu vào đến nhà máy lọc dầu trên cơ sở phần trăm tăng 1,6% trong tuần tại mức 93,6% công suất. Ở Bờ Vịnh (PADD III), nguyên liệu đầu vào đã tăng 1,4% lên 96,4% công suất.

Xuất khẩu giảm 409.000 thùng/ngày

Ngoài ra, xuất khẩu ròng của tất cả các sản phẩm ở mức 3,150 triệu thùng/ngày, cao hơn 409.000 thùng/ngày trong tuần, tuy nhiên vẫn là một con số tăng. Mỹ cần để xuất khẩu sản phẩm để duy trì hàng tồn kho trong tầm kiểm soát.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng trong nước đã ở mức 8,9 triệu thùng/ngày, tổng sản lượng xăng là 9,227 triệu thùng/ngày. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chưng cất là 3,6 triệu thùng/ngày, nhưng sản xuất là 5,324triệu thùng/ngày.

Nguồn: vnplastic.info